Πολυκατοικία ΙΙ

Ιερολοχιτών, Ηράκλειο, Κρήτη

Ημερομηνία 2007
Κατάσταση Πρόταση
Τετραγωνικά 610 τ.μ