Ανάδειξη Δυτικών Νεωρίων

Ηράκλειο, Κρήτη - Ελλάδα

Ημερομηνία 2009
Κατάσταση Πρόταση
Οι Βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής μας Πρότασης, προέκυψαν έχοντας στον νου τον σκοπό του διαγωνισμού υπό τον τίτλο "Υποδοχή - Αφετηρία", το σωστό χειρισμό και την σύνδεση των νέων χρήσεων, την ανάδειξη του συγκροτήματος αλλά και την ανάγκη να επικοινωνήσουμε το ιστορικό παρελθόν των χώρων των Νεωρίων. Ως πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου με έμφαση στην κυκλοφορία των πεζών, και την σύνδεση μεταξύ μνημειακών χώρων, προτείνουμε την δημιουργία μιας βασικής Διαδρομής. Η Διαδρομή αυτή έχει επισημανθεί ξεκάθαρα, άλλοτε με την χρήση συγκεκριμένου υλικού στο δάπεδο και άλλοτε με την χρήση μίας μεταλλικής Εξέδρας.  
Οι κατασκευές που προτείνουμε να τοποθετηθούν εσωτερικά των θόλων των νεωρίων, είναι τέσσερα γυάλινα " κτίρια" τα οποία στηρίζονται σε μεταλλικά δομικά στοιχεία, και πλαισιώνουν τις γυάλινες κατασκευές, αποτελούν μια αναφορά στο ιστορικό παρελθόν του χώρου και προήλθαν έχοντας στον νου τα ίχνη από τα πλοία που κατασκευάστηκαν μέσα σε αυτούς τους θόλους. Σκοπός της κτιριακής επέμβασης που προτείνουμε, είναι να παραπέμπει στην αρχική χρήση των Νεωρίων, αυτή της κατασκευής και επισκευής πλοίων.